กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป 76 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 76 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กลุ่มงานบริการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

Read more

กรมป่าไม้ กรมชลประทาน ตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานข้าราชการ รวม 867 อัตรา

กรมป่าไม้ กรมชลประทาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร พนักงานข้าราชการ รวม 867 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กรมป่าไม้ – 55 อัตรา กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

Read more