กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ ทำงานที่สนามบินเบตง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง ดังนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย เจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้น

Read more

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ รับสมัคร 3-31 ตุลาคม

รายละเอียดดังนี้ เงินเดือน – 13,800 บาท จำนวนที่ต้องการ – 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีปฏิบัติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยีเทคนิคเครื่องยนต์ วิชาเครื่องกล

Read more

กรมสรรพากร เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 104 อัตรา!

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 2562 ตำแหน่งที่เปิดสอบ มีดังนี้ 1. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ด้านคอมพิวเตอร์) เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 10 อัตรา2. พนักงานภาษีสรรพากร

Read more