The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ภาคเหนือ

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ปิดรับสมัคร 27 มีนาคมนี้

***ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จะเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น *** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) มีความประสงค์จะรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

Read More