“ภูเก็ตคึกคัก” เตรียมรับ นักท่องเที่ยว STV – AOTGA เตรียมให้บริการ 1 ธ.ค.นี้!

หลังจากที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงัก เนื่องจากทั่วโลกหยุดการเดินทางโดยเครื่องบิน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐิกิจโดยรวม แต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพของสาธารณสุขไทย ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับที่น่าพอใจ สามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จนเกือบจะเป็นปกติ การท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำเงินเข้าประเทศไทยได้แบบมหาศาลและเป็นสิ่งแรกๆ ที่ทั่วโลกรอคอยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประทศไทย ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการให้นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA

Read more

AOTGA เปิดรับสมัคร IT Support 1 อัตรา ณ ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด เปิดรับสมัครตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต คุณสมบัติดังนี้ – เพศชาย/หญิง – อายุ 24 ปีขึ้นไป– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

AOTGA — Open House สนามบินภูเก็ต 7-8 ตุลาคมนี้!

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิด Open House ณ สนามบินภูเก็ต (บริเวณ Family Mart) ตำแหน่งต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent) เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบินอาวุโส

Read more