Siam Land Flying ภูเก็ต เปิดรับ Reception and Admin Officer

บริษัท Siam Land Flying เปิดรับสมัครตำแหน่ง Reception and Admin Officer ทำงานที่อาคาร Private Jet Terminal ภูเก็ต Responsibilities Manage the lobby reception desk

Read more

Siam Land Flying ภูเก็ต เปิดรับ Ramp Agents

บริษัท Siam Land Flying เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ramp Agents ทำงานที่อาคาร Private Jet Terminal ภูเก็ต Responsibilities As directed by the Ramp Supervisor carry

Read more

Siam Land Flying ภูเก็ต เปิดรับ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร Messenger

บริษัท Siam Land Flying เปิดรับสมัคร พนักงานรับ-ส่งเอกสาร Messenger ทำงานที่ภูเก็ต หน้าที่รับผิดชอบ รับ-ส่งเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายปฏิบัติการ ติดต่อหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง คุณสมบัติ

Read more

AOTGA รับสมัคร 7 ตำแหน่ง ทำงานที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ปิดรับ 16 ก.ค. นี้ สมัครออนไลน์เท่านั้น

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครงานบริการภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวการบริการภาคพื้นแก่สายการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent) เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp

Read more

เปิดรับคนขับรถ Shuttle Bus สนามบินเชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ รวม 27 อัตรา ด่วน!

เชิดชัย คอเปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ Shuttle Bus เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท รับทั้งหมด 27 อัตรา ทำงานที่สนามบินเชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร Driver Passenger Bus –

Read more

AOTGA รับสมัคร 4 ตำแหน่งที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ปิดรับ 31 พ.ค. นี้ สมัครออนไลน์เท่านั้น

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครงานบริการภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวการบริการภาคพื้นแก่สายการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่การโดยสาร พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 พนักงานขนถ่ายสัมภาระ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety

Read more

รับสมัครพนักงาน ธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจร ภายในสนามบินต่างๆ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจรภายในสนามบินต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ คุณลักษณะทั่วไป

Read more

Siam Land Flying เปิดรับ FBO Operations Officer ที่ภูเก็ต

บริษัท Siam Land Flying Co., Ltd เปิดรับสมัครตำแหน่ง FBO Operations Officer ทำงานที่ Private Jet Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ 「ใครที่ยังไม่รู้ว่า FBO คืออะไร คลิกอ่านที่นี่」

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Sorter & Ground Service Equipment

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sorter และ Ground Service Equipment Operator เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ พนักงานคัดแยกสัมภาระ – Sorter เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Passenger Services Agent ขอ TOEIC 550+

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การโดยสาร – Passenger Services Agent” เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)

Read more
error: Content is now protected!