ม.ขอนแก่น เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา ปิดรับ 27 มีนาคมนี้

สมัครได้ที่ https://hr.kku.ac.th/ ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน https://ilp.kku.ac.th/  รายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 1.1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน1 อัตรา1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา1.3 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1

Read more
error: Content is now protected!