มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับสมัครอาจารย์ประจำ สอนด้านภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ** หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ** งานด้านการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพื้นฐานถึงขั้นสูง ภาษาอังกฤษสำหรับงานฝ่ายต่างๆ ในธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC งานด้านอื่นๆ งานวิจัย งานโครงการ

Read more