หักเงินเพราะมาสาย นายจ้างโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสนบาท!

หากคุณคือคนหนึ่งที่เคยถูกหักเงินจากการไปทำงานสาย ต้องอ่าน! กฎหมายแรงงานคุ้มครอง1. นายจ้างไม่สามารถหักเงินจากเหตุมาสายได้ ผิดกฎหมายแรงงาน2. มาสาย 5 นาที ลงว่ามาสายครึ่งชั่วโมงไม่ได้ สายเท่าไหร่ลงเวลาเท่านั้น3. มาสาย 3 วัน หักเงิน 1 วัน ไม่สามารถทำได้4. มาสายแล้วไล่ออกเลยก็ไม่ได้ ต้องทำหนังสือเตือนตามระเบียบบริษัทก่อน5. บังคับทำโอทีไม่ได้

Read more