การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับพนักงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม รายละเอียดดังนี้ วุฒิการศึกษา – ม.ต้น / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี รายละเอียดตำแหน่ง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ พนักงานการเดินรถ

Read more
error: Content is now protected!