สุดอั้น! ขอพนักงานอาสาสมัครใจ “ลาออก” พร้อมจ่ายสูงสุดคนละ 20 เดือน!

เซ่นพิษโควิด จนกระทบธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วนอย่างหนัก รวมถึงธุรกิจสายการบินอย่าง Bangkok Airways หรือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ได้ออกประกาศแจ้งพนักงานว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงจำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางบินที่ลดลง บริษัทจึงเปิด “โครงการร่วมใจจากองค์กรปี 2563” หรือ “โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

Read more

อย่าเชื่อ “ลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า บริษัทไม่จ่ายเงิน”

บริษัทแจ้งว่า หากลูกจ้างไม่แจ้งลาออกล่วงหน้าตามเงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่กำหนด ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างในงวดสุดท้ายของการทำงาน นี่คือความเท็จของหัวหน้า หรือนายจ้าง เพื่อหวังจะเชิดเงินที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง ซ้ำร้ายกว่านั้น ในบางบริษัท คนที่มีหน้าที่ทำเรื่องเบิกงบค่าจ้างจากบริษัท เบิกมาแล้วไม่ยอมจ่ายลูกจ้างก็มี เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองไปเลยก็มี พอครบกำหนดเงินเดือนออก ลูกจ้างโทรตามเรื่อง ก็บอกกับลูกจ้างว่า บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าจ้างให้ เพราะลูกจ้าง ไม่ได้แจ้งลาออกล่วงหน้าตามระเบียบบริษัทฯ กำหนด ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว

Read more
error: Content is now protected!