The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ล่าม

CareersInterestingราชการ-รัฐวิสาหกิจ

อพท. เปิดรับสมัครล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท! ปิดรับสมัคร 10 เมษานี้

อพท. หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ เพื่อดำเนินการแปลภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดให้เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างน้อย 2-3 วัน/สัปดาห์ อัตราเงินเดือน 20,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์แนะนำตนเอง พร้อมกับประวัติ

Read More
CareersInteresting

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (ล่ามภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ลักษณะงาน: ปฏิบัติหน้าที่การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นประจำทีม การประสานงาน และการดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ หรือจัดทำรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ คุณสมบัติ1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา2. มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 เท่านั้น3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนอีเมล) คะแนน

Read More