The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

วันคเณศจตุรถี

ContentNice to Know

อยากรวย อยากสำเร็จ วันนี้ต้องไหว้! 19 กันยายน วันคเณศจตุรถี วันเกิด “พระพิฆเนศ”

“วันคเณศจตุรถี” เชื่อว่าเป็นวันที่องค์พระพิฆเนศจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธา โดยเทศกาลนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับองค์พระพิฆเนศ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ และการขจัดอุปสรรค รวมทั้งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และความเฉลียวฉลาด ชาวฮินดูที่เคารพเลื่อมใสจึงทำการบูชาในบ้าน หรือที่เทวาลัย เป็นเวลา 3, 5, 7, หรือ 9 วัน ซึ่งหากเป็นพิธีใหญ่จะบูชาถึง 10 วัน

Read More