The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

วันหยุดราชการ

Content

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2565

วันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2565 มีวันไหนบ้าง ตามตาราง ดังนี้ เสาร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ จันทร์ 3 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ พุธ 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

Read More
Content

สงกรานต์ เมษายน ปี 65 หยุดกี่วัน? วันไหนบ้าง? เช็คเลย!

เมษายน – สงกรานต์ มีวันหยุดวันไหนบ้าง?์ ดังนี้ วันที่ วัน พุธที่ 6 เมษายน วันจักรี (วันหยุดราชการ) พุธที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (วันหยุดราชการ) พฤหัสบดีที่

Read More