กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ ทำงานที่สนามบินเบตง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง ดังนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย เจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้น

Read more
error: Content is now protected!