สาย Digital Marketing ต้องไม่พลาด Nokair เปิดรับตำแหน่ง Nok Social

งานสายการบิน เปิดใหม่ สายการบิน Nokair เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Nok Social รายละเอียดงานดังนี้ Job Highlights ดูแลบทความต่างๆ ใน social media ติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social จัดทำรายงาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ Job

Read more