The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

CareersInteresting

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลชุดและอุปกรณ์กีฬา เพศหญิง 2 อัตรา สมัครวันนี้วันสุดท้าย!

รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ สถานะ จ้างเป็นพนักงานประจำ ลักษณะงาน จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน เสื้อผ้านักกีฬา ให้เป็นไปตามแผนการซ้อม การแข่งขัน หรือปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ1. วุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา 2. อายุไม่เกิน 35 ปี / เพศหญิง

Read More
CareersInteresting

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (ล่ามภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ลักษณะงาน: ปฏิบัติหน้าที่การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นประจำทีม การประสานงาน และการดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ หรือจัดทำรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ คุณสมบัติ1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา2. มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 เท่านั้น3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนอีเมล) คะแนน

Read More