กรมป่าไม้ กรมชลประทาน ตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานข้าราชการ รวม 867 อัตรา

กรมป่าไม้ กรมชลประทาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร พนักงานข้าราชการ รวม 867 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กรมป่าไม้ – 55 อัตรา กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

Read more

รู้จักหน่วย “อรินทราช 26” หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติการจับตาย “จ.ส.อ.จักรพันธ์”

ที่มาของชื่อ “อรินทราช 26 นั้นมาจาก อริ = ข้าศึก, ศัตรู อินท = จอม, ผู้เป็นใหญ่ ราช = พระราชา 26 = ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2526

Read more

ตชด. เปิดสอบ 118 อัตรา!

รายละเอียดดังนี้ สํานักงานตํารจจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คุณสมบัติ 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

Read more

รับอย่างเยอะ 915 อัตรา! ตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร

เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม และ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร และสอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 465

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือก 465 อัตรา!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 คัดเลือกบุคคลภายนอกสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ ดังนี้1. รอง สว. ประมวลผล 100 อัตรา 2. รอง สว. บริการการศึกษา 5 อัตรา 3.

Read more