สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Coordinator 2 อัตรา ทำงานที่สุวรรณภูมิ

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU (TCEB) เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน Airport Coordinator ประจําสนามบินสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ •

Read more