สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือก 465 อัตรา!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 คัดเลือกบุคคลภายนอกสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ ดังนี้1. รอง สว. ประมวลผล 100 อัตรา 2. รอง สว. บริการการศึกษา 5 อัตรา 3.

Read more