เตรียมตัวให้พร้อม Nok Air จะเปิดรับสมัคร Cabin Crew / Cabin Leader คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ Female Thai and other nationalities; Chinese and Japanese will be an advantage. Minimum height 160 cm, Weight must be

Read more