อพท. เปิดรับสมัครล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท! ปิดรับสมัคร 10 เมษานี้

อพท. หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ เพื่อดำเนินการแปลภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดให้เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างน้อย 2-3 วัน/สัปดาห์ อัตราเงินเดือน 20,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์แนะนำตนเอง พร้อมกับประวัติ

Read more
error: Content is now protected!