The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

อู่ตะเภา

CareersAviationGround

SFS Aviation รับสมัคร Ground Staff ที่สนามบินอู่ตะเภา

บริษัท SFS Aviation เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ground Staff เพศชาย อายุ 22-35 วุฒิม.ปลายขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานที่สนามบินอู่ตะเภา

Read More
CareersAviationEngineeringMaintenance

BTAS เปิดรับ Licensed Aircraft Maintenance Engineers ขอ TOEIC 400+ ทำงานที่อู่ตะเภา

บริษัท BTAS หรือ บริษัทโบซา-ธายานน์ แอร์คราฟท์ เซอร์วิส จำกัด (BOSA-Thayaan Aircraft Service Company, Ltd.) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Licensed Aircraft Maintenance Engineers for EASA 145 Line Maintenance Station ขอ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่อู่ตะเภา

Read More
CareersAviationEngineeringMaintenance

BTAS เปิดรับ Junior Aircraft Mechanic ที่อู่ตะเภา ขอ TOEIC 450+

งานสายการบิน มาใหม่ บริษัท BTAS Aerospace หรือ บริษัทโบซา-ธายานน์ แอร์คราฟท์ เซอร์วิส จำกัด (BOSA-Thayaan Aircraft Service Company, Ltd.) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Junior Aircraft Mechanic ทำงานที่อู่ตะเภา

Read More
CareersAviation

BAGS อู่ตะเภา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หมดเขตสมัคร 23 ธันวานี้

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด (BAGS Ground Services) เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง ทำงานที่อาคารผู้โดยสาร 2 (ออฟฟิศ BAGS หลัง Counter Check-in) สนามบินอู่ตะเภา กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่

Read More
CareersAviation

United Offshore Aviation (UOA) เปิดรับ Junior Flight Operation และ Check-in Officer ทำงานที่อู่ตะเภา

งานการบินมาใหม่ บริษัท United Offshore Aviation หรือ UOA เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Junior Flight Operation และ Check-in Officer ทำงานที่สนามบินอู่ตะเภา United Offshore Aviation Co., Ltd

Read More
AviationCareers

SFS รับสมัครงานเพิ่มอีก 3 ตำแหน่ง ปิดรับ 15 มิถุนายน ด่วน!

SFS Aviation บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ ต่อไปนี้ Quality & Safety Officer – ทำงานที่สงขลา Job Description & Responsibilities (but not

Read More
AviationCareers

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครบุคคล เปิดรับสมัคร 23 ก.ย. – 25 ต.ค. นี้

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเดียวเท่านั้นโดยจะต้องกรอกรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามประกาศรับสมัครจริงทุกประการในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งนี้การท่าอากาศยาน อู่ตะเภาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อ่านรายละเอียดที่นี่ อ้างอิง https://utapao.thaijobjob.com/

Read More