The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

อู่ฮั่น

AviationContentInteresting

รอจีนอนุมัติ! รัฐบาลไทยเลือก “Thai AirAsia” บินรับคนไทยในอู่ฮั่น ไม่เกิน 4 กุมภานี้!

อ้างอิงจาก MOT NEWS ซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่นจะใช้เครื่องบินของแอร์เอเชียที่มีเที่ยวบินอยู่แล้ว แต่ขณะนี้งดทำการบินอยู่ โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และลูกเรือ ทันทีที่จีนอนุมัติ เราสามารถบินไปรับคนไทยได้ทันที คาดว่าจะสามารถไปรับได้ไม่เกินวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ เหตุผลที่เลือกไทยแอร์เอเชีย เพราไทยแอร์เอเชียมีใบอนุญาตทำการบินเข้าประเทศจีนอยู่แล้ว อ้างอิง: กระทรวงคมนาคม

Read More
AviationInteresting

ประกาศข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น โดย CAAT

ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนําในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่พบผู้ป่วย ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าทางการจีนยังไม่ทราบสาเหตุการก่อโรค และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โรคดังกล่าวไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะติโน ไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบทั่วไป เพื่อดําเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงขอให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศของประเทศไทยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮัน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More