The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ฺBoeing

AviationContent

Future of Supersonic Aircraft

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2003 (15 ปีที่แล้ว) เรายังสามารถที่จะซื้อตั๋ว Concorde เครื่องบินพานิชย์ที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ Concorde สามารถบินด้วยความเร็วสองเท่าของความเร็วเสียงและสามารถที่จะทำเวลาจากสนามบิน JFK ใน New York ไปถึงสนามบิน Heathrow ใน London ได้ในเวลา 3 ชั้วโมงครึ่งเท่านั้น

Read More