กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ – 4 อัตรา– เงินเดือน 15,000-16,500

Read more
error: Content is now protected!