The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ

CareersAviationOfficePurchasing/Procurement

Nok Air รับสมัคร Procurement Officer เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Procurement Officer เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ รับผิดชอบ การจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าบริการต่างๆ พร้อมทำการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสินค้าให้ได้คุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งราคาที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ของฝ่าย / แผนกที่ขอจัดซื้อ และจัดจ้างนั้น ๆ

Read More