รับสมัครพนักงาน ธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจร ภายในสนามบินต่างๆ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจรภายในสนามบินต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ คุณลักษณะทั่วไป

Read more
error: Content is now protected!