AOTGA เปิดรับสมัคร IT Support 1 อัตรา ณ ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด เปิดรับสมัครตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต คุณสมบัติดังนี้ – เพศชาย/หญิง – อายุ 24 ปีขึ้นไป– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more
error: Content is now protected!