Thai AirAsia หยุดบินเที่ยวบินในประเทศ 1-30 เมษายนนี้!

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดบินชั่วคราวภายในประเทศ วันที่ 1-30 เมษายนนี้ นายธรรศพลฐ์ ได้กล่าวไว้ว่า ไทยแอร์เอเชียได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องหยุดบินเส้นทางในประเทศชั่วคราวไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดย กพท.ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งพนักงานเมื่อคืนวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่าจะหยุดบินเส้นทางในประเทศชั่วคราวเบื้องต้นเป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นค่อยดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ถ้าดี ก็กลับมาบินอีกครั้ง

Read more