The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

เพศหญิง

CareersInteresting

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลชุดและอุปกรณ์กีฬา เพศหญิง 2 อัตรา สมัครวันนี้วันสุดท้าย!

รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ สถานะ จ้างเป็นพนักงานประจำ ลักษณะงาน จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน เสื้อผ้านักกีฬา ให้เป็นไปตามแผนการซ้อม การแข่งขัน หรือปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ1. วุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา 2. อายุไม่เกิน 35 ปี / เพศหญิง

Read More