อุ่นอาหารด้วยเตา Microwave ไม่มีความเสี่ยงในการเกิด “มะเร็ง”

สืบเนื่องจากโลกออนไลน์ เริ่มมีการแชร์กันเรื่องที่ว่า การใช้เตาไมโครเวฟนั้นทำให้เกิดสารใหม่ที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ จากนั้นไม่นาน “อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์” จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ตั้ง Status ให้ความกระจ่างกับเรื่องนี้ด้วยข้อความดังนี้ “อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ ไม่ได้ทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งนะครับ” ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนนะ แต่เป็นเรื่องหลอกให้หวาดกลัวซึ่งมีเผยแพร่มานานแล้วที่อ้างว่า “กินอาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้” ซึ่งไม่จริงแต่อย่างใดครับ! และการใช้เตาไมโครเวฟ

Read more