จับดำเนินคดีแฟนคลับ K-Pop เกาหลี หากก่อความไม่สงบในสนามบิน!

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้กลุ่มแฟนคลับที่มารับ-ส่งศิลปินเกาหลี ก่อความวุ่นวายหรือสร้างความเดือนร้อนรำคาญให้กับผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

Read more