TAGS เปิดรับ Ramp Service Agent 20 อัตรา ทำงานให้กับ Thai Lion Air ที่สนามบินดอนเมือง

บริษัท ไทยเอวิเอชั่น กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ TAGS เปิดรับสมัคร Ramp Service Agent จำนวน 20 อัตรา ทำงานให้กับ Thai Lion Air ที่สนามบินดอนเมือง เริ่มงาน

Read more

TAGS เปิดรับ Ramp Service Agent 5 อัตรา ทำงานที่สนามบินขอนแก่น

บริษัท ไทยเอวิเอชั่น กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ TAGS เปิดรับสมัคร Ramp Service Agent จำนวน 5 อัตรา ทำงานที่สนามบินขอนแก่น หน้าที่ ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ขับรถแทรกเตอร์ ลากรถสัมภาระ เข็นบันไดเทียบเครื่อง

Read more