Thai Smile Airways และ Thai Aviation Careers ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิด 101 Training Centre

คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบิน Thai Smile มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ คุณนีน่า บังเค ฮัซมุซซึน (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วันซีโร่วัน เทรนนิ่ง จำกัด ในโอกาสร่วมงานเปิดตัว 101 Training

Read more

ฝึกงานกับ Thai Lion Air 2562

วันเวลาสำหรับรอบการฝึกที่เหลือของปี 2562 ช่วงเวลาฝึก กําหนดหมดเขตยื่นเอกสารฝึกงาน ประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิฝึกงาน (ทางอีเมล) 7 ตุลาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 4 พฤศจิกายน 2562 30 สิงหาคม

Read more

ฝึกงาน Thai Smile 2562

สายการบิน Thai Smile Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม  2562 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้ ตรวจสอบ แผนก/หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

Read more