ฝึกงาน Thai Smile 2562

สายการบิน Thai Smile Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม  2562 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้ ตรวจสอบ แผนก/หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

Read more