The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

600

AviationCareers

Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Airside Operations Officer ประจำสนามบินสุโขทัย TOEIC 600 ขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในงานสายการบินอย่างน้อย 1 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน / การจัดการด้านการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่สนามบินสุโขทัยได้ ลักษณะงาน ดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินในการร่อนลงจอด วิ่งขึ้น ขับเคลื่อน จอด และการให้บริการอากาศยาน ตลอดจนการจราจรภายในเขตการบิน

Read More