The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

A380

AviationContent

ปลดกัปตัน 400 นาย ตัดเงินกว่า 900 นาย พยุงสถานการณ์ “การบินไทย”

การบินไทย วางแผนลดขนาดฝูงบิน ปลดกัปตัน 400 นาย และที่เหลือ 900 นายจะถูกลดค่าจ้าง แต่จะทุ่มงบซื้อ B787 เพิ่มอีก! โดยหลายๆแหล่งข่าวกล่าวว่า… “เครื่องยนต์ Trent-1000 มีปัญหาไปทั่วโลก และมีการผูกขาดหลังการขาย ที่ต้องซ่อมในศูนย์ของ Rolls-Royce เท่านั้น และยังต้องจ่ายค่าใช้โปรแกรมเครื่องยนต์อีก

Read More