The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Abroad Station Officer

CareersInterestingOffice

Nok Air เปิดรับ Abroad Station Officer

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัคร Abroad Station Officer Job Highlights – งานเอกสาร – งานธุรการ – จัดทำแผน รวบรวม ตรวจสอบงบประมาณ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกของประเภทเอกสาร รวมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ

Read More