Nok Air เปิดรับ Abroad Station Officer

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัคร Abroad Station Officer Job Highlights – งานเอกสาร – งานธุรการ – จัดทำแผน รวบรวม ตรวจสอบงบประมาณ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกของประเภทเอกสาร รวมทั้งจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ

Read more