ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Ambassador ขอ TOEIC 550+

ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยบริษัท Advance Airport Solution เปิดรับสมัคร Airport Ambassador พนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ ขอคนที่มีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป สมัครผ่านทางอีเมล์เท่านั้น ไม่รับ Walk-in รายละเอียดของงาน ให้บริการชี้แนะ

Read more
error: Content is now protected!