The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Aerion AS2

AviationContent

Future of Supersonic Aircraft

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2003 (15 ปีที่แล้ว) เรายังสามารถที่จะซื้อตั๋ว Concorde เครื่องบินพานิชย์ที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ Concorde สามารถบินด้วยความเร็วสองเท่าของความเร็วเสียงและสามารถที่จะทำเวลาจากสนามบิน JFK ใน New York ไปถึงสนามบิน Heathrow ใน London ได้ในเวลา 3 ชั้วโมงครึ่งเท่านั้น

Read More