“Air Traffic Control Fundamental Workshop” รุ่นที่ 3 ใครอยากเป็น ATC ต้องไม่พลาด!

Thai Aviation Careers ภูมิใจเสนอ…“Air Traffic Control Fundamental Workshop” รุ่นที่ 3 กลับมาอีกครั้งของ Workshop อาชีพด้านการบินที่หลายคนใฝ่ฝันไม่แพ้นักบิน นั่นก็คือ “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ” หรือ ATC อาชีพที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบ

Read more

รวมภาพบรรยากาศงาน “TAC TALK #1” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา

จบไปแล้วกับสุดยอดงาน Talk Show ด้านการบินที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมแทบทุกอาชีพหลักด้านการบินที่สุดของประเทศไทย กับงาน “TAC TALK” ครั้งที่ 1 จัด ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

Read more

โอกาสมาถึงแล้ว! บ.วิทยุการบิน เปิดรับสมัครแล้ว!

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ทุกตำแหน่ง รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย  วิศวกร (ระบบริหารความปลอดภัย)  เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน  อ่านรายละเอียดในเอกสารจากทาง บ.วิทยุการบินที่นี่ ประกาศรับสมัคร ลักษณะงานตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ

Read more

ฝึกงานกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย (AEROTHAI) เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทำงานในบรรยากาศการทำงานจริงก่อนจบการศึกษา เพื่อสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม นักศึกษาที่ต้องการขอเข้ารับการฝึกงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยแต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่ทางบริษัทกำหนด โดย AEROTHAI จะเปิดรับสมัครฝึกงานปีละ 3 ภาคการศึกษา ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –

Read more