The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Africa

AviationContent

“โอไมครอน” ทำพิษ! CAAT สั่งห้าม 8 ประเทศเข้าเมืองไทย!

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลก ห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเข้าไทย สกัดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” Botswana Eswatini Lesotho Malawi Mozambique Namibia South Africa Zimbabwe โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Read More