Air China เปิดรับ Passenger Service (เชียงใหม่) และ Cargo Staff ด่วนมาก!

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Air China เปิดรับ Passenger Service และ Cargo Staff ด่วนมาก Passenger Service (เชียงใหม่) Job Scopes Qualification Interesting candidate

Read more

Air China เปิดรับ Passenger Services ที่เชียงใหม่และภูเก็ต ปิดรับ 15 ก.พ. นี้

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Air China เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Services ที่สนามบินเชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง และที่สนามบินภูเก็ต 2 ตำแหน่ง Responsibilities Qualification Apply for Chiang Mai

Read more

Air China เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ground Staff ทำงานที่ภูเก็ต ปิดรับ 28 ธันวาคม (สมัคร-ติดต่อสอบถามทางอีเมลเท่านั้น)

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป– สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี(ถ้ามี HSK ระดับ 3ขึ้นไป หรือ Toeic 500 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)– มีประสบการณ์ทางด้านสายการบินจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ– มีระเบียบวินัย ละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบสูง– สามารถปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (เพศชายและภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)– สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรักในงานบริการ–

Read more