Air China เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ground Staff ทำงานที่ภูเก็ต ปิดรับ 28 ธันวาคม (สมัคร-ติดต่อสอบถามทางอีเมลเท่านั้น)

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป– สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี(ถ้ามี HSK ระดับ 3ขึ้นไป หรือ Toeic 500 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)– มีประสบการณ์ทางด้านสายการบินจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ– มีระเบียบวินัย ละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบสูง– สามารถปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (เพศชายและภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)– สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรักในงานบริการ–

Read more
error: Content is now protected!