โอกาสมาถึงแล้ว! บ.วิทยุการบิน เปิดรับสมัครแล้ว!

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ทุกตำแหน่ง รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย  วิศวกร (ระบบริหารความปลอดภัย)  เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน  อ่านรายละเอียดในเอกสารจากทาง บ.วิทยุการบินที่นี่ ประกาศรับสมัคร ลักษณะงานตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ

Read more