GSE คืออะไร? ทำอะไรบ้าง?

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นคำว่า GSE ผ่านตามาบ้าง เวลามีเปิดรับสมัครงาน แต่ความหมายของคำว่า GSE คืออะไร? เราจะมาอธิบายให้ฟัง GSE ย่อมาจากคำว่า Ground Support Equipment หมายถึง อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นที่ใข้งานภายในสนามบิน เพื่อใช้สนับสนุนเวลาเครื่องบินจอดอยู่ในหลุมจอดในสนามบิน อุปกรณ์ GSE นี้ มีด้วยกันหลายชนิด เช่น 

Read more