Pattaya Aviation เปิดรับ Load Control 19 อัตรา ที่ สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 500+ ปิดรับ 5 สิงหาคม ด่วน!

บริษัท Pattaya Aviation เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Load Control Agent ด่วนมาก ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปิดรับสมัคร 5 สิงหาคมนี้ เอกสารประกอบการสมัครงาน รูปถ่ายสี 1-1.5 นิ้ว

Read more

Pattaya Aviation เปิดรับจำนวนมาก Passenger Service และ Air Ticket ที่สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 400+ ด่วน!

บริษัท Pattaya Aviation ประกาศรับสมัครตำแหน่ง Passenger Service Agent และ Air Ticket Agent ขอ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไปทั้ง 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารประกอบการสมัครงาน

Read more

Pattaya Aviation ท่าอากาศยานตรัง รับสมัครงานจำนวนมาก

Pattaya Aviation ประจำท่าอากาศยานตรัง เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – Admin – Air Ticket Agent – Ramp Supervisor – Load Control Agent

Read more