เปิดรับ Airport Ambassador ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 550+ เงินเดือน 18-19k

ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยบริษัท Advance Airport Solution เปิดรับสมัคร Airport Ambassador พนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ ขอคนที่มีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป สมัครผ่านทางอีเมล์เท่านั้น ไม่รับ Walk-in เงินเดือนเฉลี่ย 18,000-19,000

Read more

รับสมัคร Airport Ambassador ที่สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 550+ เริ่มงาน 1 เม.ย.

รับสมัครจำนวนมาก! ตำแหน่งพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ รายละเอียดดังนี้ สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง คุณสมบัติผู้สมัคร รับสมัครทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี ผู้หญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป ผู้ชาย

Read more

ด่วน! รับจำนวนมาก! Airport Ambassador สนามบินสุวรรณภูมิ! TOEIC 550 ขึ้นไป

รับสมัครจำนวนมาก! ตำแหน่งพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – รับสมัครทั้งชายและหญิง– อายุระหว่าง 21-35 ปี– ผู้หญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป– ผู้ชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป– ปริญญาตรีขึ้นไป–

Read more

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Ambassador ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ TOEIC 550 ขึ้นไป ด่วน!!!

ด่วน!!! รับสมัครพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุณสมบัติผู้สมัคร – เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป –

Read more