Bangkok Airways ตราด เปิดรับ Airside Operations ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Airside Operations ทำงานที่สนามบินตราด ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป สนใจสมัคร ส่ง Resume ไปที่อีเมล์ [email protected] สนับสนุน The Next Chapter

Read more

Bangkok Airways ตราด เปิดรับสมัคร Airside Operations ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Airside Operations ทำงานที่สนามบินตราด รายละเอียดตามรูปด้านล่าง สนใจสมัคร ส่ง Resume ไปที่อีเมล์ [email protected] สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Airside Operations Officer ประจำสนามบินสุโขทัย TOEIC 600 ขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในงานสายการบินอย่างน้อย 1 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน / การจัดการด้านการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่สนามบินสุโขทัยได้ ลักษณะงาน ดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินในการร่อนลงจอด วิ่งขึ้น ขับเคลื่อน จอด และการให้บริการอากาศยาน ตลอดจนการจราจรภายในเขตการบิน

Read more