ฝึกงานกับ “บางกอก แอร์” หน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management)

ด่วน! รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management) เริ่มฝึกงานได้ภายในเดือนมกราคมนี้ คุณสมบัติเบื้องต้น – กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป ทุกสาขา– มีความรู้พื้นฐานในการใช้ program computer microsoft office;

Read more