AOTGA ต้อนรับสายการบินต่างประเทศ หลังเปิดโครงการ Phuket Sandbox

AOTGA – AOT Ground Aviation Services Company Limited ต้อนรับสายการบินต่างประเทศ สายที่ 9 ที่กลับมาบินเข้ามายัง ภูเก็ต ภายหลังเปิดโครงการ Phuket Sandbox และเป็นสายการบินลูกค้าลำดับที่ 9 ของทาง AOTGA

Read more

“ภูเก็ตคึกคัก” เตรียมรับ นักท่องเที่ยว STV – AOTGA เตรียมให้บริการ 1 ธ.ค.นี้!

หลังจากที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงัก เนื่องจากทั่วโลกหยุดการเดินทางโดยเครื่องบิน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐิกิจโดยรวม แต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพของสาธารณสุขไทย ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับที่น่าพอใจ สามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จนเกือบจะเป็นปกติ การท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำเงินเข้าประเทศไทยได้แบบมหาศาลและเป็นสิ่งแรกๆ ที่ทั่วโลกรอคอยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประทศไทย ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการให้นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA

Read more