AOTGA เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง! ทำงานที่สนามบินภูเก็ต ด่วน!

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตําแหน่งที่เปิดรับ 1. ผู้จัดการแผนกบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment Manager) 2. ผู้จัดการแผนกคัดแยกสัมภาระ ( Sorting Manager)

Read more